Teknisk dokumentation

Att ha en uppdaterad, relevant och tillgänglig teknisk dokumentation är ofta en förutsättning rent regulatoriskt men även en stor fördel när anläggningar, maskiner eller byggnader ska moderniseras. Det finns ofta stora pengar att spara om man har kontroll på den tekniska dokumentationen.

Inom Rejlers har vi gedigen erfarenhet av att leverera alla former av teknisk dokumentation via alla typer av media. Från ritningar på papper till olika formar av CMS lösningar (Content Management Systems). Vi kan leverera tjänster inom teknisk dokumentation som inlånade experter alternativt helhetsåtaganden där vi ansvarar för både utveckling och tillhandahållande av den tekniska dokumentationen.

Vi samlar in, sammanställer och förmedlar tekniskt dokumentation och material på ett tydligt, kortfattat och effektivt sätt. Materialet ska också vara korrekt (kvalitetssäkrat), konsekvent, hänga ihop logiskt och vara målgruppsanpassat.

Slutligen ser vi till att den tekniska dokumentationen enkelt kan publiceras i tryckt och elektronisk form, i varianter och genom kanaler som matchar användarens behov.