Holmen Paper Braviken: Förbättrad papperskvalitet med ny kemikaliedosering

Holmen Paper Braviken arbetar kontinuerligt med att förbättra sina produkters kvalitéer och tillverkningsprocesser. Rejlers stod för projektledning och projektörer inom flertalet discipliner när en tillfällig processlösning skulle utvecklas och installeras permanent.

Utmaning

Under en tid hade Holmen Braviken Paper provat dosering av en papperskemikalie med tillfällig hyrd utrustning till en av sina befintliga pappersmaskiner. Papperskemikalien visade sig tillföra positiva egenskaper för processen och det tillverkade papperet. Holmen Paper Braviken beslutade därför att permanenta doseringen av denna kemikalie.

Lösning

Rejlers fick i uppdrag att detaljprojektera hela kemikaliedoseringen, ta fram underlag för den nya processen samt leda genomförandet. I uppdraget ingick flertalet discipliner under hela projektets gång från konceptlösning till igångkörning av anläggningen. Rejlers stod för kompetens kring processteknik för att tillsammans med kund specificera en välfungerande och hållbar process. I projektet levererade vi också rör-, mek- och elkonstruktion anpassat den processtekniska lösningen samt val av instrument och utformning av styrning för att leva upp till processtekniska krav.

Resultat

Pappersmaskinen på Holmen Braviken Paper har nu en permanent anläggning som doserar kemikalien i rätt mängd för att uppnå optimal effekt. Det tillverkade pappret och dess tillverkningsprocess erhåller nu de positiva egenskaper som var det ursprungliga målet.