Processteknik

Vi på Rejlers har en gedigen och bred erfarenhet av projekt inom processteknik. Vi har kunder inom massa- och pappersindustri, gruvindustri, tillverkande industri, olja och gas samt livs- och läkemedelsindustri.

Vår styrka är vårt helhetstänk inom processteknik innehållande: processkunskap, riskanalyser, anläggningskonstruktion och automation. Vi kan också ta ansvaret för helhetsåtaganden där vi startar med en förstudie, genomför konstruktionsarbete samt ansvarar för genomförandet av ombyggnads-, nybyggnads- eller tillbyggnadsprojekt i era produktionsanläggningar.

Vi erbjuder 3D-scanning av produktionslinor för att effektivisera konstruktionsarbetet samt har erfarenhet av att genomföra EPCM- , EPC- samt EPS PROJECT.

Inom processteknik kan vi leverera:

  • Förstudier
  • Förprojekt
  • Kompletta leveranser av ombyggnads, nybyggnads- eller tillbyggnadsprojekt i era produktionsläggningar inklusive montage, installation och idrifttagning
  • Beställarstöd
  • Utvecklingsprojekt
  • 3D scanning