Hållbarhet

Rejlers hållbarhetsramverk omfattar tre fokusområden:

Expertis – våra medarbetare är vår främsta resurs

Projekt – hållbara och lönsamma lösningar för våra kunder

Partners – briljanta nätverk

Inom Industry genomsyrar hållbar utveckling alla våra tjänster och branscher. Våra kompetensområden inom Industry ger tydliga hållbarhetsvinster, inte minst genom digitaliseringen av industrin. Vi vill vara en del av samhällsomställningen och säkerställer att vi bidrar till hållbar industri och våra kunders hållbarhetsambitioner i alla våra uppdrag.
Vi har som mål att alla våra kundansvariga och projektledare ska vara hållbarhetscertifierade. Våra kundansvariga har en viktig roll för att vi ska förstå våra kunders behov och ambitioner och hur Rejlers kan bistå på bästa sätt. Genom att utbilda alla våra projektledare i hållbarhetsfrågor så möjliggör vi för våra projektledare att identifiera och driva på åtgärder som bidrar till hållbar utveckling i våra projekt.

Roadmap to Agenda 2030

Inom Industry har vi utvecklat en metod för att analysera möjligheter och risker i ett projekt eller en verksamhet med utgångspunkt i Agenda 2030. Metoden ”Roadmap to Agenda 2030” använder vi dels för att internt eller tillsammans med våra kunder för att göra en hållbarhetsanalys i våra projekt, dels för att kick-starta hållbarhetsarbetet hos våra kunder.

Syftet med Roadmap to Agenda 2030 är att:

 • öka kunskapen om och förståelsen för hållbarbarhet och Agenda 2030 (FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling)
 • bryta ner Agenda 2030 och applicera på den egna verksamheten/projektet
 • identifiera risker, möjligheter och relevanta åtgärder som genererar en handlingsplan
 • öka engagemanget, delaktigheten och integreringen av hållbarhetsfrågor på strategisk och operativ nivå

Ett ökat hållbarhetsfokus är en stor affärsmöjlighet för varje verksamhet. Det är ett sätt att föregå kommande krav och en möjlighet att bidra till samhällsomställningen. Framtidsäkra din verksamhet genom ”Roadmap to Agenda 2030” redan idag!

Ladda ner vårt produktblad >>

hallbarhet-roadmap-to-agenda-2030.jpg

De 17 Globala målen är en del av den bredare agenda för hållbar utveckling som kallas Agenda 2030. Agenda 2030 är en plan för hur alla FN:s medlemsstater tillsammans kan skapa en mer hållbar värld och uppnå Globala målen – För hållbar utveckling till 2030.

 

En av våra kundreferenser:
"Med Rejlers skattningsverktyg blev Agenda 2030 greppbart och tydligt integrerat i vår ordinarie verksamhet. Det "lilla" vi gör, fick ett större värde och det blev även tydligt att ekonomi, smartare resursanvändning och affärsnytta kan vara drivkrafter för ökad hållbarhet i verksamheten."
AB Sjöbohem

Hållbarhetstjänster

Rejlers kan också bistå med specifika hållbarhetstjänster exempelvis:

 • Projektledare med hållbarhetsfokus
 • Hållbarhetskonsult i projekt
 • Hållbarhetsstrategi och målstyrning
 • LCA/LCC
 • Klimatberäkningar
 • Hållbarhetsredovisningar
 • Stöd och kunskap till införandet av EU-taxonomi

Vi är Home of the Learning Minds

Tillsammans med våra kunder vill vi göra vad vi kan för att bidra till en mer hållbar värld. Vi är Rejlers – Home of the learning minds.