Mål och strategi

Tillväxt: Dubblera Rejlers storlek fram till 2025, genomsnittlig tillväxt på 10 procent per år

Marknad: Extra fokus på Energi, en katalysator för framtida tillväxt

Erbjudande: Öka andelen projekt och helhetslösningar, sälja ”the Rejlers solution”

Geografi: Kontinuerligt växa i Sverige, Finland och Norge plus en ny marknad till 2025