Ny anläggning för bentonit i Luleå

LKAB:s befintliga anläggning för malning och torkning av bentonit i Luleå är över 40 år gammal. När en ny anläggning nu ska uppföras är Rejlers med och tillför kunskap inom flera områden.

Bentonit är ett viktigt mineral i LKAB:s tillverkning av järnpellets. Bentonit är ett pulveraktigt lermineral och fungerar som ett bindemedel för övriga beståndsdelar i sligen. Den färdiga bentoniten fraktas med järnväg från Luleå till LKAB:s anläggningar för järnpellets i Malmfälten.

Rejlers är involverade på flera sätt när den nya anläggningen ska växa fram. Roger Johansson, som ansvarar för Rejlers affär gentemot gruvnäringen, tror att han och hans kollegor fått förtroendet på grund av Rejlers långa erfarenhet av liknande uppdrag. Han berättar:

– Vi är anlitade som teknikansvariga och håller ihop den mekaniska designen och projekteringen som rör maskiner och processutrustning. Vi är även anlitade för el, automation, energi och ventilation samt har medarbetare som arbetar med frågor som rör maskinsäkerhet.

Rejlers har även fått uppdraget att vara byggledare inom BEST, ansvara för byggledning inom Mekanik/Process och ansvara för all CAD-samordning i projektet.

– Alla teknikdiscipliner kommer att jobba i samma tredimensionella modell där vi under byggets gång kommer kunna få en bra bild av hur anläggningen växer fram, berättar Roger Johansson.

Rejlers arbete kommer att pågå fram till slutet av 2015.