Mål och strategi

År 2025 har vi utvecklas till ett mer lönsamt, växande och lärande Rejlers. Målet är att uppnå en genomsnittlig tillväxt på 10 procent per år för att uppnå en EBITA-marginal på 10 procent till 2025. Vår strategi visar vägen.

Rejlers strategi består av fyra övergripande komponenter:

Växa – dubbelt så stora

Rejlers kommer att bli större. Vi kommer att fördubbla Rejlers storlek till 2025 genom en genomsnittlig tillväxt på 10 procent per år. För att vinna ännu större projekt behöver vi stärka vår organisation och leveranskapacitet. Vi fortsätter att ständigt förbättra vårt sätt att arbeta för att uppnå tillväxtmålet. Förutom att ständigt utvärdera och vid behov anpassa organisation och struktur investerar vi i utveckling av ledarskap, varumärke och företagskultur.

Fokus – mer energi

Rejlers kommer att växa inom utvalda branscher. Vi har identifierat ett antal strategiska områden som har potential att katalysera vår tillväxt. Energisektorns övergång till en fossilfri energiförsörjning är ett exempel där vi ser tydliga tillväxtmöjligheter för Rejlers. I linje med strategin lanserade vi Energy X, där vi paketerar vårt erbjudande till de nordiska elproducenterna på ett samordnat sätt.

Leverera – större kundnytta

Helhetslösningar är vägen till högre lönsamhet. Det är viktigt för Rejlers framgång att vi lyckas utveckla vår affärsmodell för att kunna leverera mer projekt och helhetslösningar i större utsträckning än konsulttimmar. På så vis får kunden mer nytta av bredden och djupet i vårt tekniska kunnande och vi kan samtidigt utvecklas till en strategisk partner som alltid fokuserar på kundnyttan.

Expandera – ny marknad

Vi vill erbjuda vår expertis till fler marknader. Rejlers har fantastisk kompetens och en stark position på den nordiska marknaden. Vi har som mål att fortsätta utvecklas på befintliga marknader samt addera en ny marknad till 2025.