Vi gör samhället mer hållbart

För att klara de globala hållbarhetsutmaningarna behöver dagens samhälle en snabb omställning där infrastrukturer, industrier och fastigheter måste bli mer effektiva och smarta.

Vi vill alltid utmana våra kunder och hitta lösningar som överträffar deras förväntningar. Det innebär att vi ska hålla en hög kvalitet på det arbete vi genomför samt finna lösningar som är förmånliga för kunden och har en positiv inverkan på klimat och samhälle.

Rejlers spelar en viktig roll i energiomställningen och säkrar en effektiv energitillförsel samt utveckling av robusta samhällen. I våra uppdrag kan vi även minska användningen av råmaterial och vatten genom effektivare processer och cirkulära flöden.

Vi arbetar även för att minska avfallsmängder i våra uppdrag genom effektiviseringar av processer och materialval.

Roadmap to Agenda 2030

I alla våra uppdrag kan vi hjälpa kunderna att hitta nya infallsvinklar och bidra till mer hållbara lösningar genom vår specialistkompetens. Utifrån den tanken har Rejlers utvecklat en modell, Roadmap to Agenda 2030, som under-lättar för våra kunder att arbeta med FN:s Globala mål.

Modellen syftar till att göra det möjligt för kunderna att bedöma vilka Globala mål som är mest väsentliga inom deras verksamhet och hur de konkret kan arbeta för att bidra till en hållbar utveckling.