Vi verkar för hållbara samhällen

För att klara de globala hållbarhetsutmaningarna behöver dagens samhälle en snabb omställning där infrastrukturer, industrier och fastigheter måste bli mer effektiva och smarta.

Vi på Rejlers är delaktiga i denna omställning. Vi har verkat inom samhällsbyggnad i över 80 år och erbjuder hållbara lösningar som stärker våra kunders konkurrenskraft samtidigt som det framtidssäkrar deras verksamheter.

Rejlers hållbarhetsarbete tar avstamp i FN:s Globala Hållbarhetsmål och är integrerat i strategin för 2025.

Med utgångspunkt i vår egen modell Roadmap to Agenda 2030, har vi etablerat ett hållbarhetsramverk bestående av tre huvudområden:

People – Projects – Partners

Inom Rejlers är hållbarhet viktigt, vi arbetar med ständiga förbättringar och alla medarbetare utbildas inom hållbarhet.