Leverantörsinformation

Här hittar du information om hur du som leverantör skickar fakturor till oss, se nedan information för respektive bolag.

Vi tar gärna emot e-fakturor som ger mindre miljöpåverkan och en effektiv och säker process. Kontakta vår avtalspartner InExchange, 0500 – 44 63 60, för information om hur ni skickar e-fakturor till oss.

Om ni inte har möjlighet att använda e-fakturering så går det bra att i andra hand skicka fakturor till oss i PDF-format. Observera att fakturor och eventuella bilagor ska sammanfogas i ett enda pdf-dokument. Filen kan alltså innehålla hur många sidor som helst, det viktiga är att det är ett dokument.

Faktura till Rejlers Sverige AB,
organisationsnummer 556051-0272
Skicka faktura med eventuella bilagor (OBS, bifoga faktura och eventuella bilagor i en samlad fil) till invoice.rejlerssverige@rejlers.se
Fakturaadress:
Rejlers Sverige AB
INX9068-001
831 90 Östersund

Faktura till Rejlers Energiprojekt AB,
organisationsnummer 556982-7131
Skicka faktura med eventuella bilagor (OBS, bifoga faktura och eventuella bilagor i en samlad fil) till invoice.energiprojekt@rejlers.se
Fakturaadress:
Rejlers Energiprojekt AB
INX9068-003
831 90 Östersund

Faktura till Rejlers Defence & Security AB,
organisationsnummer 556448-8079
Skicka faktura med eventuella bilagor (OBS, bifoga faktura och eventuella bilagor i en samlad fil) till invoice.rejlersdefence@rejlers.se
Fakturaadress:
Rejlers Defence & Security AB
INX9068-004
831 90 Östersund

Faktura till Rejlers AB,
organisationsnummer 556349-8426
Skicka faktura med eventuella bilagor (OBS, bifoga faktura och eventuella bilagor i en samlad fil) till invoice.rejlers@rejlers.se
Fakturaadress:
Rejlers AB (publ)
INX9068-002
831 90 Östersund