Lantmännen: Utökning av produktionsanläggning Kilned Oats, Kimstad

Lantmännen förädlar havreprodukter i sin anläggning i östgötska Kimstad. Efterfrågan på havrebaserade livsmedel ökar och tillväxtpotentialen inom havrebaserade produkter är stor. Därför har Lantmännen investerat i en ny utrustning för ökad produktionskapacitet av värmebehandlad havre. Rejlers erhöll förtroende för delprojektledning, elprojektering och driftsättande av anläggningens utbyggnad.

Lantmännens produktionsanläggning i Kimstad innefattar en havrekvarn och en havrebearbetningsanläggning. Med ökad efterfrågan på havrebaserade livsmedel har Lantmännen tagit klivet och utökat sin produktionskapacitet. Den befintliga produktionsanläggningen har utökats med råvarumottagning, ny utrustning för värmebehandling av skalade havrekärnor och produktutlastning. En ombyggnation av befintlig havrekvarn har även genomförts för ökad kapacitet av rensning och malning av havre.

lantmannen_rejlers_anlaggning_500.jpg

Rejlers har stått för delprojektledning inom el och automation med ansvar för såväl processel som husbunden el. Rejlers har även stått för projektering och tillhörande elkonstruktion med montageledning, utcheckning och idriftsättning.

Med gedigen kompetens inom projektledning, process och automation har Rejlers i nära samarbete med kunden Lantmännen Oats AB projekterat och driftsatt anläggningens utökning. Med den nya utrustningen för skalade värmebehandlade havrekärnor kan Lantmännen Oats sälja nya efterfrågade produkter.