Elkonstruktion

Ett modernt samhälle ställer krav på hållbara, säkra och driftsäkra elanläggningar.

Vi erbjuder dig heltäckande service i projekt som omfattar elkraft och automation.

Inom elkonstruktion hjälper vi dig att skapa och upprätthålla hög prestanda och produktivitet i din anläggning, från förfrågningsunderlag till idrifttagning.

Vi arbetar med och levererar tjänster inom samtliga delar av konstruktionsprocessen:

 • Förstudier
 • Förfrågningsunderlag
 • Funktionsbeskrivning
 • Basic design
 • Bygghandlingar
 • Anläggningsdokumentation
 • Digitalisering av befintlig dokumentation
 • Relationshandlingar
 • Cad
 • Beräkningar
 • Konstruktion/beräkning av säkerhetskretsar och skyddsfunktioner
 • Idrifttagning
 • Besiktning
 • Felsökning och uppföljning