Kalender

2022

3 februari 2022, kl 08.30
Bokslutskommuniké januari-december 2021

21 april 2022, kl 13.00
Delårsrapport januari-mars 2022

21 april 2022
Årsstämma 2022

15 juli 2022, kl 12.00
Delårsrapport april-juni 2022

25 oktober 2022, kl 13.00
Delårsrapport juli-september 2022

2023

2 februari 2023, kl 08.30
Bokslutskommuniké januari-december 2022

 

* Tysta perioder är en period om 30 dagar före publiceringen av kvartalsrapporter eller bokslutskommuniké. Under den tysta perioden är det handelsstopp för insiders.