Kalender

2020

7 februari 2020, kl 08.30
Bokslutskommuniké januari-december 2019

22 april 2020, kl 14:00
Delårsrapport januari-mars 2020

22 april 2020, kl 16:00
Årsstämma 2020

16 juli 2020, kl 12.00
Delårsrapport januari-juni 2020

23 oktober 2020, kl 14.00
Delårsrapport januari-september 2020

2021

5 februari 2021, kl 08.30
Bokslutskommuniké januari-december 2020

 

* Tysta perioder är en period om 30 dagar före publiceringen av kvartalsrapporter eller bokslutskommuniké. Under den tysta perioden är det handelsstopp för insiders.