Kalender

2019

3 maj 2019
Delårsrapport januari-mars 2019

3 maj 2019
Årsstämma 2019

17 juli 2019
Delårsrapport januari-juni 2019 

23 oktober 2019, kl 14.00
Delårsrapport januari-september 2019

18 november 2019, kl 10.00
Extra bolagsstämma (Konvertibelprogram)

2020

7 februari 2020, kl 08.30
Bokslutskommuniké januari-december 2019

23 april 2020, kl 08.30
Delårsrapport januari-mars 2020

23 april 2020, kl 14.00
Årsstämma 2020

16 juli 2020, kl 12.00
Delårsrapport januari-juni 2020

23 oktober 2020, kl 14.00
Delårsrapport januari-september 2020

2021

5 februari 2021, kl 08.30
Bokslutskommuniké januari-december 2020

 

* Tysta perioder är en period om 30 dagar före publiceringen av kvartalsrapporter eller bokslutskommuniké. Under den tysta perioden är det handelsstopp för insiders.