Ny produktionslinje vid gruvprojekt

Metso Minerals uppdrog åt Rejlers 2013 att medverka vid framtagandet en ny produktionslinje för att öka produktionskapaciteten vid en järnmalmsgruva i norra Sverige.

Rejlers fick uppdraget att svara för projektledning, projektering, systemering, programmering och konstruktion.

I produktionslinjen ingick följande utrustningar:

Transportsystem med bandmatare och åkbara transportörer

  • Malmlager med sex lamellmatare
  • Primärmalning med en primärkvarn
  • Primärseparation med magnetseparatorer
  • Sekundärmalning med tre vertikalkvarnar
  • Sekundärseparation med magnetseparatorer

I uppdraget ingick även konstruktion av styrskåp samt vägledning och kontroll hos leverantören av styrskåpen.

Programmeringen utfördes i ABB:s DCS-system 800xA med Minerals Library, samt tillhörande Historian ABB Knowledge Manager 7.1. Minerals-biblioteket är utvecklat av ABB Schweiz och är anpassat för gruv- och cementanläggningar. Vidare ingick även Control Diagrams Editor (CDE), Control Modules, HART device management samt Acronis advanced backup-system.