Buildings

Utifrån beprövade metoder och med nyskapande lösningar, har vi ambitionen att skapa byggnader som uppfyller just dina krav.

Rejlers arbetar med både ombyggnation och nyproduktion av exempelvis affärslokaler, skolor, kontor, sjukhus, hotell, idrottsanläggningar, bostäder och industrier. Vi finns även med i tidiga skeden när nya områden ska exploateras.

Uppdragen omfattar alltifrån arkitektur och byggkonstruktion till projektledning och projektering. Vi finns med som rådgivare i olika faser av ett projekt och hjälper även våra kunder med kontroll och besiktning av färdigbyggda fastigheter.

Fastighetsautomation ökar stadigt

Tjänsteutbudet är brett med alltifrån el, tele- och VVS-projektering till styrregler och kommunikationsteknik. Ett växande område är fastighetsautomation och olika lösningar för att minska energianvändningen i fastigheter. Rejlers arbetar även med uppdrag inom kraftförsörjning och belysning samt tar fram lösningar för larmsystem och brandsäkerhet.

Kunden kan idag få en tydlig bild av det slutliga resultatet under byggprocessen genom analys och visualiseringar. Vi använder oss exempelvis av BIM (Building Information Modeling).