Industry

På Rejlers har vi en lång tradition av att genomföra industriprojekt runt om i Norden. Vi har också erfarenhet av att följa våra kunder i deras projekt världen över.

Våra industrikonsulter erbjuder tekniska lösningar och system med industriell teknik för att effektivisera, automatisera och utveckla våra kunders processer och produkter. Vi erbjuder tjänster från förstudie till detaljkonstruktion, upphandling, projektledning, programmering, idrifttagning, utbildning och dokumentation.

Industriprojekt för nya och befintliga system

Rejlers bedriver även ett innovations- och utvecklingsarbete för att hjälpa kunder att ta fram nya produkter och system. Vi kan också erbjuda helhetslösningar i nya projekt och är med våra kunder hela vägen till färdig anläggning.

Vi erbjuder bl.a. tjänster inom industriprojekt:

Våra kunder finns inom:

  • Tillverkande industri
  • Gruv- och stålindustri
  • VA-industri
  • Tunnlar och broar
  • Fastigheter

Långsiktighet och starka kundrelationer ger en trygghet i de stora och ofta tekniskt komplexa uppdragen med industriell teknik.