Industry

Vi erbjuder tjänster i såväl projektform som bemanning, med hög kompetens och fokus på innovativa lösningar. Våra konsulter har gedigen expertis inom industriell teknik för att effektivisera, automatisera och utveckla våra kunders processer och produkter på ett hållbart sätt.

På så vis har vi alltid kunnat erbjuda relevant expertis i teknikens absoluta framkant. Vi erbjuder våra tjänster i såväl projektform som bemanning, med hög kompetens och fokus på innovativa lösningar.

Våra konsulter har gedigen expertis inom industriell teknik för att effektivisera, automatisera och utveckla våra kunders processer och produkter på ett hållbart sätt. Vi är en helhetsleverantör med ett brett utbud av tjänster, från förstudie till detaljkonstruktion, upphandling, projektledning, programmering, idrifttagning, utbildning och dokumentation. Extra aktuellt är projekt kring AR/VR, digitala tvillingar, Smart Industry och IoT

Våra branscher

Energiproduktion Fordonsindustri
Gruvindustri och Stålindustri Kemiindustri
Life Science Livsmedelsindustri
Massaindustri och Pappersindustri Oljeindustri och Gasindustri
VA-industri Verkstadsindustri

Välkommen till oss på Rejlers Industry!