Infrastructure

Vi är experter på infrastruktur och jobbar med allt från totala projektåtaganden, förstudier och projektering till anläggningar för tekniskt komplexa och digitala system. Med vår långa erfarenhet inom järnväg och infrastrukturprojekt hjälper vi våra kunder att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Rejlers är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom järnvägprojektering. Med våra rötter och långa erfarenhet inom järnväg och infrastrukturprojekt förstärker vi nu vårt erbjudande inom infrastruktur, genom förvärvet av Geosigma som är en egen division inom Rejlers. Geosigma erbjuder tjänster inom områden som konstruktion, miljö, vatten, berg, geoteknik, landskapsarkitektur och mark/gata/VA.

 

Vi arbetar med kvalificerade konsulttjänster med pålitlighet och innovation som en ledstjärna i vårt arbete. Vi erbjuder kundanpassade lösningar inom det mesta som avancerad samhällsbyggnad och infrastrukturprojekt innebär. Stor vikt läggs vid engagemang, passion och hög kompetens hos våra konsulter, Rejlers är en pålitlig partner i utvecklingen av dagens samhälle.

Kraven på hållbarhet och energieffektivisering ökar och med vår expertis i teknikens framkant hjälper vi er att hitta rätt väg i en hållbar riktning mot ett fossilfritt samhälle. Genom vårt arbete med infrastrukturprojekt som projektering av nya spårvägslösningar, planering av vägar och VA-processer, bidrar vi till utvecklingen av hållbara samhällen. Våra kunder lägger stor vikt vid medvetenheten av kostnads och miljöeffektiva och hållbara lösningar, där tiden är ofta en bristvara.

På Rejlers är vi vana att vara snabba och flexibla och stora nog för att kunna hantera komplexa projekt där olika discipliner behövs. Utmaningarna varierar men med stor förståelse för kundens problemställning eller vision tar vi byggsten för byggsten kundens projekt till nya höjder. Fokus finns alltid på att leverera en optimerad och konkurrenskraftig produkt likväl om det gäller system- och bygghandlingar eller miljöutredningar och avancerade analysmetoder.

Våra tjänster

Med stort engagemang och kunden i fokus erbjuder vi konsulter med spetskompetens inom bland annat:

  • Planering (järnvägs- och vägplaner)
  • Underlag till detaljplaner
  • Projektering (system- och bygghandlingar)
  • Projekt- eller byggledning
  • Anbudsprojektering och –mängdning
  • Genomförandeplanering för byggnation och underhåll av järnvägar och andra transportförbindelser
  • Utredningar och preliminära planer för projektförberedelser
  • Specialisttjänster