Infrastructure

Vi är järnvägsexperter och jobbar med allt från total projektåtaganden, förstudier och projektering till anläggningar för tekniskt komplexa och digitala system.

Experter på spårbundna infrastrukturlösningar 

Spårbunden trafik är centralt för en hållbar utveckling i tättbebyggda områden, men också avgörande för att kunna färdas långa sträckor på ett miljövänligt sätt i ett avlångt land som Sverige. Vi följer noga myndigheternas arbete och långtidsplaner och har specialister och experter som är med och utvecklar infrastrukturlösningarna i Norden.

Projektering av anläggningar inom BEST-K

Rejlers uppdrag inom spårbundna infrastrukturlösningar omfattar allt från totala projektåtagande med projektledaransvar och förstudier till projektering av anläggningar för bana-, el-, signal-, tele-, kanalisation  och säkerhetssystem fram till  byggplatsuppföljning och förvaltningsdata. Järnvägsuppdragen är ofta indelade i flera delprojekt som kan pågå under många år.

Digital utveckling i järnvägslösningar i teknikens framkant

Ett bra exempel på hur Rejlers arbetar med järnvägsutveckling är uppdraget att utveckla fyra av Trafikverkets totalt sexton pilotanläggningar för järnvägsövergångar. Dagens reläteknik i befintliga järnvägsövergångar ska på sikt fasas ut och ersätts av helt ny teknik: Automatic Level Crossing, ALEX. Den nya tekniken innebär ett förändrat arbetssätt inom järnvägen. Här är Rejlers med och bidrar och bygger ny kunskap.