Communication & Security

Vår värld är i dag beroende av ett stort antal kritiska samhällsfunktioner. Inom Communication & Security arbetar vi framför allt med Kommunikation, Digitalisering och Säkerhet. Allt i linje med att på ett smart, effektivt och hållbart sätt framtidssäkra vårt samhälle.

Alla verksamheter som arbetar för en hållbar infrastruktur står inför många och stora utmaningar samtidigt som förändringstakten är hög. För att skapa hållbara och smarta kommunikationsnät måste vi ha modet att tänka nytt. Vi brinner för att utforma smarta lösningar som förbättrar effektiviteten, sparar resurser och möter de höga krav som ställs på dagens nät.

Rejlers tar idag en ledande roll i omställningen till förnybar energi samt omvandlingen av infrastruktur, industri och fastigheter. I takt med att samhället utvecklas ställs högre och högre krav på digitalisering. Tillsammans med våra kunder hittar vi innovativa och effektiva lösningar på deras digitala utmaningar i strävan efter ett mer hållbart och säkert samhälle.

Säkerhet idag handlar om beprövade lösningar sammanvävt med ny teknik för att alltid ligga steget före. Utifrån vårt ständiga lärande och vår gedigna erfarenhet om nya hot och risker levererar Rejlers säkerhetslösningar inom civilt- och militärt försvar, säkerhetsskydd, krisberedskap samt person- och personalsäkerhet till myndigheter, företag och kommuner.

 

telecom_satellit_250_1.jpg

Communication

digitala_tjanster_250.jpg

Digital Solutions

forsvar_sakerhet_250.jpg

Försvar och säkerhet