Communication & Security

Rejlers är Sveriges största konsult inom området. Vi erbjuder planering, projektering och förvaltning av nätinfrastruktur och kommunikation i alla typer av nät. Vi erbjuder tjänster för krisberedskap, säkerhetsskydd, risk och sårbarhetsanalyser.

Inom området Communication & Security hör nätplanering, optimering och projektering av både fiber- som mobilnät till våra grundläggande tjänster.

Vi utvecklar ny infrastruktur och vet hur näten ska optimeras för att hantera Big Data och stora datamängder i näten. Vår storlek och erfarenhet gör att Rejlers också kan ta hela funktionsåtagande. Vi har även resurser som kan jobba som servicedesk/teknisk support med allt vad det innebär av ärendehantering och teknisk dokumentation.

Teknisk due diligence och stöd vid upphandlingar

Vi på Rejlers anlitas också ofta som konsulter för rena utrednings- och projektledningsuppdrag och har stor erfarenhet av att göra teknisk due diligence. Vi gör risk- och sårbarhetsanalyser, riskhantering, är certifierade för att göra entreprenadbesiktningar och arbetar med att stötta våra kunder vid stora upphandlingar.

Artificiell Intelligens i framtidens nät

I takt med att nya teknologier etablerar sig så utvecklar vi ständigt våra medarbetare och tjänster. Vi tittar till exempel på hur användningen av näten förändras och hur Artificiell Intelligens, AI, påverkar säkerhet och dimensionering i framtidens digitala nätstruktur.