Communication & Security

Inom området kommunikation och säkerhet hör nätplanering, optimering och projektering av både mobil- och fibernät till våra grundläggande tjänster. Som oberoende svenskt bolag erbjuder vi också tjänster som omfattar försvar, civilt försvar, krisberedskap och säkerhetsskydd.

Vår satsning och tillväxt bidrar till att vi blir en stark spelare med förmåga att stötta både FMV och Försvarsmakten att bygga upp ett starkare försvar.

Inom området hör nätplanering, optimering och projektering av både fiber- som mobilnät till våra grundläggande tjänster.

Vi utvecklar ny infrastruktur och vet hur näten ska optimeras för att hantera Big Data och stora datamängder i näten. Vår storlek och erfarenhet gör att Rejlers också kan ta hela funktionsåtagande. Vi har även resurser som kan jobba som servicedesk/teknisk support med allt vad det innebär av ärendehantering och teknisk dokumentation.

Projektledning och Upphandlingsstöd

Vi på Rejlers anlitas också ofta som konsulter för rena utrednings- och projektledningsuppdrag och har stor erfarenhet av att även göra teknisk due diligence.
Vi stöttar våra kunder vid upphandlingar, är certifierade att utföra entreprenadbesiktningar och vi utför risk- och sårbarhetsanalyser.

Försvar och Säkerhet

Rejlers skapar lösningar för ett tryggare Sverige. Som oberoende svenskt bolag erbjuder vi tjänster som omfattar försvar, civilt försvar, krisberedskap och säkerhetsskydd. Vår satsning och tillväxt inom Försvar & Säkerhet bidrar till att vi blir en stark spelare med förmåga att stötta både FMV och Försvarsmakten att bygga upp ett starkare försvar.