Communication & Security

Rejlers Telekom är Sveriges största telekomkonsult. Vi erbjuder planering, projektering och förvaltning av nätinfrastruktur och kommunikation i alla typer av nät.

Inom området Telekom hör nätplanering, optimering och projektering av både fiber- som mobilnät till våra grundläggande tjänster. Vi utvecklar ny infrastruktur och vet hur vi optimerar näten för att hantera Big Data och stora datamängder i näten.

Vår storlek och erfarenhet som telekomkonsult gör att vi också kan ta hela funktionsåtagande för att på ett hållbart sätt avveckla gamla system. Vi har resurser som kan jobba som servicedesk/teknisk support med allt vad det innebär av ärendehantering och teknisk dokumentation.

Teknisk due diligence och stöd vid upphandlingar

Vi på Telekom anlitas också ofta som telekomkonsulter för rena utrednings- och projektledningsuppdrag och har stor erfarenhet av att göra teknisk due diligence. Vi gör risk- och sårbarhetsanalyser, riskhantering, är certifierade för att göra entreprenadbesiktningar och arbetar med att stötta våra kunder vid stora upphandlingar.

Artificiell Intelligens i framtidens nät

I takt med att nya teknologier etablerar sig så utvecklar vi ständigt våra medarbetare och tjänster. Vi tittar till exempel på hur användningen av näten förändras och hur Artificiell Intelligens, AI, påverkar säkerhet och dimensionering i framtidens digitala nätstruktur.