Elsäkerhet i många branscher

Rejlers erbjuder kvalificerade tjänster inom området elsäkerhet. Våra medarbetare har lång erfarenhet från olika verksamheter såsom försvarsmakten, kraftbolag, industriverksamhet, fastighetsförvaltning och elinstallationsbranschen.

Det finns flera skäl till varför en ny Elsäkerhetslag trädde i kraft den 1 juli 2017. Främst handlar det om att stärka konsumenternas ställning men även att skapa en tydlighet i regelverket och en anpassning mot omvärlden.

Det finns idag ett antal utpekade ansvarsområden inom nuvarande ellagstiftning kopplat till elsäkerhet. De som omfattas är innehavaren av en starkströmsanläggning eller anordning, de som bedriver verksamhet där personal kan utsättas för elektrisk risk och de som utför elinstallationsarbete på en starkströmsanläggning.

Vad innebär elsäkerhetslagen för den som utför elinstallationsarbete?

  • Arbetsgivaren/ verksamhetsutövaren har ansvaret för organisation och utförande av elinstallationsarbete.
  • Det ska finnas minst en auktoriserad elinstallatör knuten till verksamheten för regelefterlevnad.
  • Det ska finnas ett egenkontrollprogram för elinstallationsverksamheten.
  • Den som utför elinstallationsarbete på annans anläggning ska registrera sig hos Elsäkerhetsverket.

Gedigen erfarenhet av elsäkerhet

Inom området för elsäkerhet hjälper vi våra kunder att utföra analyser av verksamheten utifrån elsäkerhetslagstiftningens krav på bland annat elanläggnings-, personsäkerhets och elinstallationsansvar. Vid behov tar vi fram eller granskar befintliga styrdokument för delegering av uppgifter inom respektive ansvarsområde. Det kan också gälla befintligt egenkontrollprogram för elinstallationsverksamhet.

Vi kan vara ditt stöd vid implementering av systematiskt elsäkerhetsarbete och/ eller egenkontrollprogram. Dessutom erbjuder vi utbildning och information om elsäkerhet.