Förvaltning av fibernät

Att ha bra koll på sitt nät sparar både tid och pengar. Det branschgemensamma konceptet, Robust Fiber, ger en grund att följa för den som vill ha robusta och driftsäkra nät. Vi hjälper dig att uppfylla de kraven och ser till att du får en så effektiv förvaltning som möjligt. Med stödsystemet, Fiberkollen kan vi hjälpa dig att ta hand om allt från nya anslutningar till service och felavhjälpning.

Genom att samla dina data i vår digitala lösning slipper du till exempel att åka ut och verifiera var fiberanslutningar finns för att kunna bygga ut eller felavhjälpa. Genom att ha koll på detta minskar du risken för merarbete, får ett stabilare nät och dessutom lägre kostnader. Vi kan också digitalisera all dokumentation av näten och självklart se till så att den upprätthålls.

I tjänsteutbudet för förvaltning av fibernät ingår också: 

  • Kvalitetskontroller/mätningar/besiktning
  • Utökningar
  • Anpassningar
  • Omkopplingar
  • Upphandlingar
  • Projektledning/byggledning
  • Övervakning
  • Service/felavhjälpning

Fiberkollen.nu hittar du mer information om stödsystemet, fiberkollen.