Our Culture

Our Culture

Vår vision innehåller tre viktiga ord: Home, Learning och Minds. Orden har var och en för sig sin egen betydelse, och tillsammans uttrycker de vår gemensamma riktning framåt. Home of the Learning Minds beskriver vilka vi är, våra värderingar och de beteenden som vägleder oss i vårt dagliga arbete. 

HOME

Rejlers är ett välkomnande och inspirerande HEM för såväl medarbetare som kunder och partners, oavsett om vi möts digitalt eller på våra moderna och trevliga kontor. Våra medarbetare är grunden till vår framgång och utveckling. Hos oss ska varje medarbetare känna sig betydelsefull, uppmärksammad och delaktig.

Vi särskiljer oss genom att vara "det lilla stora bolaget". Tillräckligt stora för att ta hem de mest intressanta och coolaste uppdragen och samtidigt tillräckligt små för att kunna bevara vår familjära kultur där tillit, öppenhet och korta beslutsvägar är en självklarhet. 

LEARNING

Vi vill vara det mest LÄRANDE företaget i branschen. Därför är våra medarbetares kunskap och erfarenhet helt avgörande för vår framgång och förmåga att utveckla morgondagens hållbara samhälle.

Vi tror vi på en mångfald av perspektiv och tillvägagångsätt för kunskapsinhämtning. Utbildningar och kurser är en del av lärandet, men den största delen kommer från våra egna erfarenheter och reflektioner i vardagen. "Learning by doing" är en princip vi gärna uppmuntrar.  

Lärandet är med oss hela tiden i allt vi gör – hos oss är man under ständig utveckling!  

MINDS

MINDS beskriver de beteenden och attityder som vägleder oss och formar vårt arbetssätt, vår syn på ledarskap och medarbetarskap, samt hur vi agerar och förhåller oss till vår omvärld.

Med en nyfiken inställning som uppmuntrar och inspirerar till nytänkande, vågar vi utmana både oss själva och vår omgivning. Vi har ett starkt fokus på ett uppmuntrande, tillitsfullt och kommunikativt ledarskap. Vårt medarbetarskap präglas av öppenhet, engagemang och ett eget ansvar för lärande och ständig utveckling.