Diversity, Equality & Inclusion

Med jämställda team kan vi skapa magi!

Ett av Rejlers långsiktiga mål är att öka mångfalden i företaget. Vi strävar efter en inkluderande och jämställd arbetsplats, där våra medarbetare behandlas lika och ges samma möjligheter. En arbetsplats präglad av mångfald gör oss mer attraktiva som arbetsgivare och skapar förutsättningar för kreativa team och framgång.

Som teknikkonsult är vi verksamma inom en sektor där majoriteten av medarbetarna är män. Därför arbetar vi hårt för att fler kvinnor ska välja Rejlers som arbetsgivare och har som mål att vara 30% kvinnliga medarbetare år 2025.

Även om utvecklingen inte går tillräckligt fort tar vi steg för steg i rätt riktning. Rejlers har flera år i rad placerat sig på stiftelsen Allbrights gröna lista, som varje år rankar börsbolagens arbete med jämställdhet.

- "Vi arbetar målmedvetet med att öka jämställdhet och mångfald inom Rejlers. Det är ett viktigt led i att utveckla oss och bli det mest lärande och nytänkande bolaget i branschen", säger Viktor Svensson, koncernchef på Rejlers.

Allbright granskar årligen börsens ledande företag med utgångspunkt i representation. Börsbolagen rankas därefter utifrån jämställdheten i ledningsgruppen. Bolag som har lika andel män som kvinnor placeras på gröna listan, bolag som inte når hela vägen fram på gula listan och bolag som helt saknar kvinnor i ledningsgruppen rödlistas.

Rejlers och Female Technical Engineer

Som ett ytterligare steg i att förbättra jämställdheten har Rejlers inlett ett samarbete med programmet Female Technical Engineer. Programmet vänder sig till kvinnliga ingenjörer i slutet av sin utbildning och som vill arbeta i en tekniktung miljö. Programmet verkar tillsammans med engagerade partnerföretag, för att ge kvinnliga ingenjörsstudenter en allsidig bild, fri från stereotyper, av vad tekniska yrken innebär.

"Partnerskapet med Female Technical Engineer är helt i linje med vår strategi och ambition att inspirera fler kvinnliga ingenjörer att bli en del av Rejlers" säger Jenny Edfast, VD Rejlers Sverige.