Totalförsvar och samhällssäkerhet

Samhället genomför idag en omfattande omställning mot att kunna möta morgondagens risker och kriser. Motståndskraft och robusthet är viktigare idag kopplat till omvärlden och den snabba tekniska utveckling vi står inför.

Säkerhet idag handlar om beprövade lösningar sammanvävt med ny teknik för att alltid ligga steget före. Utifrån vårt ständiga lärande och vår gedigna erfarenhet om nya hot och risker levererar Rejlers säkerhetslösningar inom civilt- och militärt försvar, säkerhetsskydd, krisberedskap samt person- och personalsäkerhet till myndigheter, företag och kommuner.

Vi levererar tjänster inom

  • Krisberedskap
  • Säkerhetsskydd
  • Fysisk säkerhet
  • IT-säkerhet
  • Informationssäkerhet
  • Risk- och sårbarhetsanalys

Att bibehålla det samhälle och den livsstil vi nu har är det en komplex uppgift att se och värdera det som måste skyddas och på vilket sätt det görs bäst. För oss är det en naturlig del av arbetet att se dessa sårbarheter och sömlöst täcka upp där det finns brister så att verksamheter ska kunna fortgå.

Vi bedriver en oberoende verksamhet för att säkerställa att det alltid är den bästa lösningen för varje givet uppdrag som kan levereras. Professionalitet och pålitlighet är vad som ligger till grund för vårt sätt att leverera säkerhet i en oroligare tid.