Gammalt posthus blev förstklassigt hotell

När Göteborg i januari 2013 fick sitt nya storhotell Clarion Hotel Post invigt fanns stolta ingenjörer från Rejlers på plats.

Arbetet med att förvandla det gamla posthuset från 1920 hade pågått sedan 2010. Då hade de första planerna dragits upp av arkitektbyrån Semrén och Månsson. Fastighetsägaren HOME Properties hade utsett Rejlers till att ansvara för installationsprojekteringen omfattande bland annat elkraft, belysning, hissar, datanät samt brand- och utrymningslarm. Totalt omfattade projektet 36 700 m2 fördelat på 500 rum, 17 konferensrum samt restaurang och bar. På hotellet finns spaanläggning och på hotellets tak en pool.

Byggnaden var klassad som statligt byggnadsminne. Det ställde stora krav på vad som fick göras och inte göras. Många av utmaningarna som behövde lösas var av teknisk karaktär.

Stefan Johansson, projektledare från Rejlers berättar:
– Eftersom det är ett hotell är säkerheten oerhört viktig, men alla tekniska installationer har gjorts för att ha så lite inverkan på de gamla utrymmena som möjligt. Nödbelysning, brandlarm, sprinklersystem och ventilation ska finnas men inte synas så mycket. 

Rejlers har ansvarat för allt från förstudier, systemhandling, bygghandling till avslutningsvis relationshandlingar och handlingar för drift och underhåll.

– Det var ett väldigt roligt projekt att delta i. Inte minst för att alla genast visste vad man arbetade med, säger Stefan Johansson.

Projektet som är ett av Rejlers större inom hotellområdet omfattade cirka 8 300 mantimmar. Som mest var 10 konsulter från Rejlers samtidigt engagerade i genomförandet.