Let us Learn

På Rejlers strävar vi efter att ständigt förbättra oss och lära oss av vår omgivning och varandra. I linje med vår vision Home of the Learning Minds så är det en självklarhet att lyssna och lära.

Här tar vi emot tips & idéer, synpunkter, förbättringsförslag, reklamationer m.m.

Kontakta oss här: letuslearn@rejlers.se