Uppförandekod och policys

I Rejlers uppförandekod beskriver vi de krav vi har på vårt eget agerande och uppförande. Den omfattar styrelse, ledning och alla medarbetare. Vi förutsätter även att den respekteras av våra kunder och samarbetspartners.

Ladda ner uppförandekoden här >>

Ladda ner uppförandekoden för leverantörer här >>

POLICYS

I tillägg till uppförandekoden har Rejlers en uppsättning policys som alla medarbetare, partners och leverantörer förväntas följa.

Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Arbetsmiljö och säkerhetspolicy

Likabehandlingspolicy

Informationssäkerhetspolicy

Rese- och mötespolicy

Policy för affärsetik