Certifikat

All verksamhet från idé till utförande, planeras och styrs med avseende på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Rejlers arbetar därför enligt ISO 9001:2015, 14001:2015 och 45001:2018. Ledningssystemet är certifierat av Det Norske Veritas.

Ledningssystemet ska säkerställa att verksamheten tillgodoser de krav och förväntningar som ställs av kunder, offentliga myndigheter, samarbetspartners och underleverantörer. Systemets syfte är att på ett fortlöpande sätt medverka till att nå uppsatta mål i Rejlers verksamhet.