Kvalitet och miljö

Hur miljön påverkar Rejlers samt hur Rejlers kan verka för att förbättra miljön ska alltid finnas med på bolagets agenda.

All verksamhet från idé till utförande, planeras och styrs med avseende på kvalitet och miljö. Rejlers arbetar därför enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015 och systemet är certifierat av Det Norske Veritas.

Kvalitets- och miljöledningssystemet ska säkerställa att verksamheten tillgodoser de krav och förväntningar som ställs av kunder, offentliga myndigheter, samarbetspartners och underleverantörer. Systemets syfte är att på ett fortlöpande sätt medverka till att nå uppsatta mål i Rejlers verksamhet. Detta gäller i hög grad miljöpåverkan och de åtgärder till förbättring av miljön som bolaget kontinuerligt arbetar med.