Energioptimering - konceptet Energioptimum

Från erfarenheter av stora energitjänsteprojekt där energioptimering utgör en central del har Rejlers utvecklat ett koncept, ”Energioptimum”.

Syftet med konceptet Energioptimum, är att stötta driftorganisationer med att analysera energianvändningen för att sänka och hålla nere energikostnaden. Energioptimering handlar om att, utifrån befintliga installationer, använda energin i fastigheten på ett optimalt sätt.

Ur ett fastighetsdriftsperspektiv utgör energikostnaden minst 50 % av driftbudgeten, vilket innebär stor besparingspotential i att sänka energianvändningen. Det finns däremot inte alltid tid och möjlighet att systematiskt arbeta med analysering och energioptimering kontinuerligt i fastighetsbolag och kommuner.

Energioptimering för bästa resultat

Konceptet består i att analysera energianvändningen, se över mål, drift och rutiner och skapa samarbete med driftpersonalen. Resultatet av Energioptimum är ökat driftsnetto, förbättrade processer och rutiner, kompetens-höjning av personal och systematiskt optimeringsarbete.