Tjänster

Vi är vana att arbeta med fastigheter i alla skeden. Från byggprocessens första utredningar och tillståndsärenden till optimering av drift- och underhåll. Här kan du läsa mer om några av våra vanligaste tjänster.

Rådgivning

Våra specialister har erfarenhet av hur deras spetskompetens tillämpas inom en mängd olika branscher. Förena denna kunskap med er egen djupa förståelse för just er kärnverksamhet, så kan vi tillsammans lösa era unika utmaningar.

rejlers-buildings_radgivning.jpg

 • utredningar
 • kravställning
 • processer, riktlinjer och rutiner
 • åtgärdsplaner
 • utbildning

rejlers-dotted-line-750.png

Projektstyrning

Lyckade projekt bygger på att alla inblandade levererar rätt omfattning och kvalitet i rätt tid inom överenskomna ekonomiska ramar. Vi har människorna och metoderna som får det att hända. Vi har erfarenheten som krävs för att ta ett projekt från idé till förvaltning. Oavsett om det gäller ett stort fastighetsutvecklingsprojekt, en mindre hyresgästanpassning eller installationsarbeten för driftoptimering.

rejlers-buildings_projektstyrning.jpg

 • projektledning
 • projekteringsledning
 • generalkonsult
 • upphandling och kalkyl
 • bygg- och installationsledning

Ta även en titt hos Helenius, a part of Rejlers, Projektledning >>

rejlers-dotted-line-750.png

Projektering

För oss är projektering så mycket mer än att upprätta ritningar. Nyckeln till ett lyckat resultat är förståelsen för de verksamheter som ska bedrivas inom den färdiga fastigheten. Grunden lägger vi med en väl genomförd behovsutredning. Utifrån den kunskapen upprättar vi handlingar som säkerställer konkurrensutsatt upphandling, en effektiv byggprocess och en fastighet som motsvarar förväntningarna.

rejlers-buildings_projektering.jpg

 • programhandling
 • systemhandling
 • förfrågningsunderlag
 • bygghandling
 • relationshandling
 • underlag för drift och underhåll

Ta även en titt hos Helenius, a part of Rejlers, Projektering VVS >>

rejlers-dotted-line-750.png

Kontroll och besiktning

Under bygg och förvaltning kan det hända mycket som leder till avvikelser från det önskade läget. Vi kan hjälpa er med förbyggande kontroller och oberoende besiktningar. Dels av att fastigheter och dess system uppfyller gällande lagstiftning och andra bindande krav, dels av att era entreprenörer levererat det ni avtalat.

rejlers-buildings_kontroll_besiktning.jpg

 • granskning av lösningsförslag och projektering
 • kontroll under byggtiden
 • entreprenadbesiktning
 • certifiering
 • funktionskontroll
 • revisionsbesiktning

rejlers-dotted-line-750.png

Hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del i allt vi gör. På så sätt bidrar vi till att skapa hållbara fastigheter och miljöer. I våra uppdrag eftersträvar vi hållbara lösningar ur såväl det sociala som ekologiska och ekonomiska perspektivet. Utöver det erbjuder vi även separata tjänster med särskilt hållbarhetsfokus.

rejlers-buildings_hallbarhet.jpg

 • miljöcertifieringar
 • energi- och resursoptimering
 • energi- och klimatberäkning
 • livscykelanalys och -kalkyl
 • gestaltning av inom- och utomhusmiljöer

Läs gärna mer om hållbara byggnader >>

Ta även en titt hos Helenius, a part of Rejlers, Energi och Miljö >>

rejlers-dotted-line-750.png

Digitalisering

Bygg- och förvaltningsprocessen blir allt mer datadriven. Vi arbetar med digitalisering inom hela kedjan från det ritningslösa bygget till automatisering av förvaltningsarbetet. Genom hela processen genereras och förädlas data som optimerar er verksamhet.

rejlers-buildings_digitalisering.jpg

 • BIM-strategi
 • BIM- och 3D-samordning
 • datainsamling och analys
 • automation

Ta även en titt hos Helenius, a part of Rejlers, BIM >>

rejlers-dotted-line-750.png

Helhetsåtaganden

Vill ni fokusera på er kärnverksamhet eller behöver ni någon som tar det totala ansvaret för ett projekt? Då har vi lösningen. Tillsammans sätter vi målen och ramarna för uppdraget. Därefter tar vi över ansvaret och levererar en färdig lösning mot en ersättningsform vi väljer tillsammans. Alltför att ni ska känna er trygga och kunna fokusera på annat.

rejlers-buildings_helhetsatagande.jpg

 • ny- och ombyggnation
 • systeminstallation och implementering
 • drift- och förvaltning av tekniska system
 • energipartnering

Läs gärna mer om energipartnering >>