Sustainability

Vi vill vara en katalysator för hållbar omställning och erbjuder experttjänster inom hållbarhet; från analys till genomförande.

I en tid där samhället står inför stora klimatmässiga utmaningar, där företag påverkas av alltmer omfattande lagkrav och där olika marknadsmässiga intressenter ställer större hållbarhetskrav, behöver vi gemensamt ta ansvar för vår planet och för vårt samhälle.

Rejlers fokus är att stänga gapet mellan ambition och handling, och vara en katalysator för omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Genom att kombinera vår djupa kunskap inom teknisk utveckling med vår spetskompetens inom hållbarhet kan vi leverera lösningar som både stärker verksamheters konkurrenskraft och framtidssäkrar dem.

Rejlers hållbarhetserbjudande omfattar många olika tjänster, från strategi till genomförande.

Rådgivning & Analys

Vi tydliggör verksamhetens nuläge och vilka effekter som kan uppnås genom föreslagna åtgärder, med fokus på värde och insats. Vi genomför en grundlig analys (tex regulatorisk analys, klimatberäkningar, hållbarhetsanalys av projekt) som underlag för beslut om strategi och mål.

Strategi & Målsättning

Vi utvecklar en hållbarhetsstrategi som ger konkret vägledning när det gäller vägen framåt, och visar var störst påverkan och störst rådighet finns, i relation till resultat, insats och investering. Resultatet blir en framtidssäkrad hållbarhetsstrategi med mätbara, vetenskapligt baserade hållbarhetsmål för verksamheten eller för det specifika projektet.

Framtagande av övergripande roadmap

Vi tar fram en handlingsplan inom specifika verksamhetsområden som möjliggör ett effektivt och verksamhetsanpassat genomförande av strategin. Handlingsplanen säkerställer att hållbarhetsstrategin implementeras i verksamheten, följs och att skapar förutsättningar för att uppnå hållbarhetsmålen.

Genomförande

Med vår kompetens inom både hållbar verksamhetsutveckling och teknisk utveckling hjälper vi till med både praktiskt stöd och tekniskt kunnande för att genomföra strategin. Vi säkerställer att handlingsplanen skapar positiv omställningspåverkan och att genomförandet bidrar till verksamhetens mål och strategier genom konkreta lösningar.

Läs också om hur vi jobbar med hållbarhetsrelaterade tjänster inom: