Buildings

Oavsett om du äger, hyr, bygger eller förvaltar fastigheter, lokaler eller dess system kan vi hjälpa till. Vi är vana att arbeta med fastigheter och anläggningar i alla skeden. Från byggprocessens första utredningar och tillståndsärenden till optimering av drift- och underhåll.

Vi har genom åren skaffat oss erfarenhet från en mängd olika fastighetstyper och verksamheter. Erfarenheter vi tar med oss när vi löser nya utmaningar tillsammans med våra kunder. Vi har ett väl utvecklat tjänsteutbud, som skapar tydliga kundvärden. Tack vare våra medarbetares kompetens vågar vi även pröva nya vägar och ge oss i kast med nyskapande lösningar som utvecklar branschen.

Vi arbetar med alla typer av fastighetsägare. Vissa är renodlade fastighetsbolag där fastigheterna utgör kärnverksamheten. Andra är industrier eller organisationer där fastighetsägandet är en mindre del av verksamheten, men behövs för att kärnprocessen ska fungera.

Många av våra kunder äger inga fastigheter alls, utan bygger eller förvaltar andras fastigheter. Andra kunder är företag och organisationer som behöver hjälp med lokalerna de hyr.

Tjänster

Kompetenser

Erfarenheter

Kontakter