Hållbara byggnader

Byggnader står under sin livstid för en tredjedel av de globala växthusgasutsläppen. Utsläppen kommer från de material som går in i byggnaden, energianvändningen i byggprocessen och användningsfasen och till sist slutskedet. Rejlers kan erbjuda en helhetslösning för att tydliggöra, analysera och göra er byggnad mer hållbar genom samtliga skeden.

Rejlers har lång erfarenhet av att genomföra stora projekt inom energieffektivisering av redan existerande byggnader och har därmed tillgång till värdefull kompetens och kunskap vid byggnation av nya, effektiva och hållbara byggnader. Tidigt i processen hjälper vi er med energi- och miljösamordning för att på sikt minska både miljöpåverkan, energianvändning och kostnader i byggnadens kommande användningsfas till följd av en optimal utformning av byggnadens energisystem. Våra experter säkerställer att byggnaden uppfyller gällande krav och ger vägledning för att uppnå hållbarhetsmål i projektet.

Vi hjälper er att tydliggöra, kvantifiera och minska miljöpåverkan från byggnadsfasen genom klimatberäkningar, utredningar kring återbruk och energiberäkningar för miljöcertifiering.

I redan existerande byggnader erbjuder vi tjänster där vi kan komma med förbättringsförslag för att minska energianvändning eller klimatpåverkan samt beräkningar för att visa på uppfyllande av krav eller verifiera byggnadens energianvändning.

Läs mer om Rejlers koncept inom Hållbara byggnader