Infrastructure

Vi erbjuder tjänster inom områden som bro- och anläggningskonstruktion, miljö, vatten, berg, geoteknik, landskapsarkitektur och mark/gata/VA. Vi erbjuder tjänster inom infrastruktur, järn- och spårväg. Vi jobbar med allt från totala projektåtaganden, förstudier och projektering till anläggningar för tekniskt komplexa system.

Vi på Rejlers erbjuder kundanpassade lösningar inom det mesta som har med avancerad samhällsbyggnad och infrastrukturprojekt att göra.

Vi erbjuder tjänster inom områden som konstruktion, miljö, vatten, berg, geoteknik, landskapsarkitektur och mark/gata/VA. Vi är experter på infrastruktur och jobbar med allt från totala projektåtaganden, förstudier och projektering till anläggningar för tekniskt komplexa och digitala system. Vi har stor erfarenhet av järnvägs- och spårvägsprojekt. Med vår långa erfarenhet hjälper vi våra kunder att möta såväl dagens som morgondagens utmaningar.

På Rejlers är vi vana att vara snabba och flexibla och stora nog för att kunna hantera komplexa projekt där olika discipliner behövs. Utmaningarna varierar, men med stor förståelse för kundens problemställning och vision tar vi byggsten för byggsten våra kunders projekt till nya höjder. Fokus finns alltid på att leverera en optimerad och konkurrenskraftig lösning vare sig det gäller system- och bygghandlingar, miljöutredningar eller avancerade analysmetoder.

Våra tjänster

Med stort engagemang och kunden i fokus erbjuder vi konsulter med spetskompetens inom bland annat:

 • Planering (järnvägs- och vägplaner)
 • Underlag till detaljplaner
 • Projektering (system- och bygghandlingar)
 • Projekt- eller byggledning
 • Anbudsprojektering och - mängdning
 • Genomförandeplanering för byggnation och underhåll av järnvägar och andra transportförbindelser
 • Utredningar och preliminära planer för projektförberedelser
 • Markundersökningar
 • Riskanalyser
 • Miljökontroller
 • MKB:er för detaljplaner, vägplaner och ledningskoncessioner
 • Vattenutredningar
 • Kontrollprogram
 • Borrhålsundersökningar