Erfarenheter

Genom åren har vi genomfört en rad uppdrag tillsammans med nöjda kunder. På vägen har vi skaffat oss erfarenheter från en mängd typer av fastigheter och anläggningar.

Här är några exempel.

Handel

 • gallerior och köpcentrum
 • detaljhandelskedjor
 • drivmedelsstationer

Besöksanläggningar

 • hotell
 • badhus
 • nöjesparker
 • idrottsanläggningar

Bostäder

Kontor

 • offentlig förvaltning
 • företag och organisationer

Utbildning

 • grund- och gymnasieskolor
 • universitet och högskolor

Infrastruktur

 • järnvägar
 • vägar
 • hamnar
 • flygplatser
 • tunnlar

Vård och omsorg

 • förskolor
 • sjukhus
 • äldreboenden
 • LSS-boenden

Högsäkerhet

 • offentlig förvaltning
 • försvarsanläggningar
 • kriminalvård

Industri och process

 • tillverkningsindustri
 • life science
 • livsmedelsindustri
 • biotech
 • läkemedelsindustrin
 • gruvanläggningar
 • kraftverk
 • reningsverk och VA-nät