Försvar och säkerhet

Försvaret är viktigt för säkerheten både nationellt och internationellt. Därmed är samverkan med andra organisationer och nationer nödvändig, både för genomförandet av insatser och för utveckling av förband och material.

Vi förstår komplexiteten i ett flexibelt och trovärdigt försvar. Samtidigt har vi stor kännedom om hur försvaret ser ut idag. Vi hjälper Försvaret och dess stödmyndigheter i att utveckla förmågor för att möta de utmaningar som uppstår i takt med en föränderlig omvärld.

Genom vår expertis kan vi leverera tjänster inom:

Vi är en oberoende partner och har gedigen erfarenhet av att arbeta tillsammans med Försvaret och andra aktörer inom försvarssektorn, såväl nationellt som internationellt. Vi arbetar med komplexa frågeställningar, från övergripande strategi till detaljerad implementering och uppföljning.