Communication

Rejlers är en tillförlitlig partner för operatörer, myndigheter, fastighetsägare, energibolag, industri och infrastrukturbolag. Vi kan planera, hantera och dokumentera alla typer av fasta och mobila kommunikationsnät oberoende av vald framföringsteknologi.

Energiomställning, ökande elpriser och energieffektivisering av nya och befintliga byggnader gör att vi finner nya utvecklingspunkter i våra nät. Nyetablering av både bostäder och samhällsfastigheter kräver bland annat hållbara stadsnät och fiberinstallationer. 

Vi har kraften och kompetensen att ta ett helhetsansvar för ditt projekt, men kan även erbjuda dig hjälp utifrån specifika kompetensbehov. Våra kvalificerade tjänster inom communication sträcker sig hela vägen från projektering, implementering av kommunikations- och nätutrustning till expertrådgivning. Vi på Rejlers kan inom området för communication hjälpa dig med både inomhustäckning och entreprenadbesiktning.

Vårt erbjudande innefattar även:

  • Nätplanering
  • Drift- och säkerhetsarbete
  • Site Aquisition (SA)
  • Projektledning
  • Driftsättning
  • Dokumentation
  • Drift- och underhållsplanering
  • Optimering
  • Byggledning, BAS-P
  • Nätverksteknik