Utbildning

Kunskap inom de tekniska områdena är idag en bristvara och behoven ökar i takt med den tekniska utvecklingen. För att möta framtidens behov av kompetens, både hos våra medarbetare, men också kunder, har vi ett brett utbud av utbildningar.

Inom alla Rejlers verksamhetsområde sysslar vi med kunskapsöverföring på olika sätt. Vi genomför både standardutbildningar för laguppfyllnad och verksamhetskrav, men också skräddarsydda utbildningar för en speciell roll eller speciell verksamhet. Vi samarbetar också med flera utbildningsföretag och branschorganisationer, både med att tillhandahålla instruktörer till deras utbildningar, men också med att ta fram nya utbildningar.

Robust Fiber

Rejlers är certifierad utbildningspartner för Robust fiber. Vi genomför alla teoretiska utbildningar och certifieringar inom konceptet. Vi utbildar både i lokal, online och på plats hos företag. När giltighetstiden för certifikaten är på väg att gå ut kan omcertifieringar online genomföras.

Exempel på utbildningar:

  • Robust fiber – Personcertifikat Anläggning
  • Robust fiber – Utbildningsbevis
  • Robust fiber – Certifierad besiktningsman
  • Robust fiber – Projektör
  • Robust fiber – Personcertifikat Säker anläggning

För mer information kontakta Jerker Ardnor på jerker.ardnor@rejlers.se

Elsäkerhet

Rejlers genomför företagsanpassade eller verksamhetsinriktade utbildningar och workshops inom systematiskt elsäkerhetsarbete, elsäkerhetsansvar och ESA. Vet du vem som är ansvarig för elsäkerheten på din arbetsplats och vad det innebär? Rejlers är godkänd utbildningsanordnare för EBR-ESA genom Wattityd (wattityd.se).

För mer information kontakta Johan Lundkvist, johan.lundkvist@rejlers.se

Säkerhetsskydd

Inom säkerhetsskydd jobbar vi med systematisk undervisning och träning som ökar kunskap, bildning och färdigheter. Målet är att skapas förutsättningar att höja lägstanivån i verksamheten. Alla som berörs ska få möjligheten till mental förberedelse inför oväntade händelser och verktyg för att påverka eget beteende och/eller beslutsfattande.

Vi följer väl beprövade modeller för anpassning till verksamheten, genomförande med metodiskt arbete samt uppföljning och repetition. Vi följer noga utvecklingen i omvärlden och anpassar utbildningarna efter er verksamhets krav och hotbild.

För mer information kontakta Terje Steisjö, terje.steisjö@rejlers.se