Juridisk rådgivning

Komplexa teknikprojekt handlar inte bara om ingenjörskunnande utan också om att tolka lagar, regler, tillstånd och avtal. Rejlers erfarna jurister finns som stöd från projektstart till färdig leverans.

Med erfarna jurister vid din sida kan du undvika misstag som kostar både tid och pengar. Juristerna på Rejlers har en gedigen erfarenhet och kunskap om juridik inom samhällsbyggnadsområdet. Vi erbjuder jurister som kan finnas med som stöd från projektstart till färdig leverans, men även vid enskilda ärenden och processer.

Våra jurister arbetar framförallt med fastighetsrättsliga och avtalsrättsliga frågor. Du kan även få hjälp med frågor som gäller bland annat offentlig upphandling, entreprenader, bygglov, ledningsrätt, samt miljö- och arbetsrättslagstiftning. Vid behov kan vi också bistå vid tvister och driva processer i domstol, allt för att du som kund ska få bästa möjliga resultat.

Rejlers arbetar med rådgivning och praktiskt juridiskt arbete inom:

  • Entreprenadrätt- offertskrivning och tvister.
  • Fastighetsrätt - arrende och hyra, processer i hyres- och arrendenämnd samt i domstol.
  • Förvaltningsrätt- processer i domstol, bygglov, ledningsrätt, servitut och andra tillståndsfrågor.
  • Offentlig upphandling- stöd vid offertskrivning och överprövning.
  • Miljö- och arbetsmiljörätt -tillståndsprocesser, fördelning och delegering av arbetsmiljöansvar, rådgivning angående miljö- och arbetsmiljökrav.