Genomförande

Vi vill skapa verklig drivkraft i våra kunders hållbara omställningsarbete. Vi vill att hållbarhetsstrategin ska bli allt annat än en pappersprodukt.

Med vår kompetens inom både hållbar verksamhetsutveckling och teknisk utveckling hjälper vi till med både praktiskt stöd och tekniskt kunnande för att genomföra strategin. Vi säkerställer att handlingsplanen skapar positiv omställningspåverkan och att genomförandet bidrar till verksamhetens mål och strategier genom konkreta lösningar. Exempel på tjänster:

Projektledning

Projektledning för genomförande av de identifierade aktiviteterna.

Mål- & Strategiuppföljning

Stöd med för uppföljning av uppsatta mål och strategier för att säkerställa förutsättningar för måluppfyllnad.

Energieffektivisering

Identifiering av en verksamhets eller byggnads energiförbrukning och kartläggning inom vilka områden det finns energibesparingsmöjligheter.

Miljöcertifiering

Certifiering av en verksamhet enligt tex ISO 14001 eller ett hus enligt tex Miljöbyggnad/BREAM.

Elektrifieringsprojekt

Projekt med syfte att fasa ut fossila bränslen och ställa om till förnybar eldistribution.

Uppföljningar, revisioner

Revisioner enligt tex ISO 14001, 9001 av en verksamhet eller uppföljning och revision i leverantörsled.

Klimatanpassning

Genomförande av åtgärder för att rusta verksamheten för de nya utmaningar som ökad uppvärmning och klimatförändringar för med sig.