Solceller

Med över 75 år i elkraftbranschen och en bred kompetens inom kraft, byggnation, automation samt energitjänster, har Rejlers den erfarenhet och bredd som krävs för att ta sig an solcellsprojekt i alla storlekar.

Rejlers kan projektera solcellsanläggningar och leverera
kompletta solcellstjänster från förstudie till besiktning.
Vi erbjuder kompletta energitjänster med rapportering
av elcertifikat, budgetkalkyler och energieffektivisering.
Även om projektet ännu inte är definierat eller väntar på
rätt tillfälle att börja, så har Rejlers kompetens att ta
projektet till färdig slutprodukt. 

Rejlers erbjuder konsulttjänster som:
• Förstudie
• Budgetkalkyl
• Projektering
• Projektsamordning
• Förfrågningsunderlag
• Anbudsanalys
• Myndighetsansökan
• Upphandling
• Konstruktion
• Leverans av energimätare
• Mätvärdesinsamling
• Energikartläggning
• Besiktning

Vi hjälper till med värdering av anbud, skilja olika
offerter åt samt bedöma kvaliteten av produkter och
tjänster. Rejlers utför även besiktning av befintliga
solcellsanläggningar och kan ge åtgärdsförslag samt
bistå med dokumentation.

Oavsett om solcellerna planeras att vara fristående eller
på industritak, flerbostadshus eller kommersiella
fastigheter, projekterar vi varje anläggning efter dess
unika förutsättningar. Utformning och skala kan
anpassas efter fastighetens förbrukning, arkitektonisk
estetik eller budgetkalkyl. Solceller kombineras
fördelaktigt med andra tekniska lösningar som
energilager eller elbilsladdning, där Rejlers erbjuder en
komplett lösning för varje projekt.