Vattenkraft

I Sverige har vattenkraft använts i mer än 100 år och den svarar idag för hälften av landets elproduktion.

En stor del av anläggningarna byggdes på 50- och 60-talet och de är idag i behov av renovering och upprustning. Rejlers har arbetat med vattenkraftsprojekt i över 70 år. Vi har bidragit till utvecklingen och fortsätter ta en aktiv del i den framtida vattenkraftsutbyggnaden.

Från och med april 2021 ingår HydroTerra Ingenjörer AB i Rejlers Sverige AB vilket innebär att vi breddat vårt erbjudande ytterligare med tekniska tjänster inom vattenbyggnad, dammsäkerhet och anläggningsteknik. Vi utför alla typer av uppdrag från utredningar och förstudier via projektering och projektledning till byggledning, kontroll och besiktning.

Rejlers tar ett helhetsgrepp avseende anläggningarnas eltekniska och mekaniska aspekter som generering, transformering och kraftmatning. För att garantera anläggningarnas hållbarhet utarbetas planer för kort- och långsiktigt underhåll.