Digitala energilösningar

I dag kan smarta IT-system och effektiva IT-verktyg lösa utmaningar inom kraftförsörjning på helt nya sätt av. Energibranschen har stora möjligheter att göra effektiviseringsvinster med digitala energilösningar. De digitala verktyg vi använder och utvecklar själva inom Rejlers är helt fokuserade på nytta för elproducenterna och elkonsumenterna. För oss är 3D-projektering, drönarinspektioner, digitala tvillingar och AR hjälpmedel vi använder här och nu.

Digitala energilösningar effektiviserar ny- och ombyggnader i elnäten

Rejlers har utvecklat ett IT-verktyg som effektiviserar ny- och ombyggnation av anläggningar i kraftsystemet. Arbetssättet effektiviserar och standardiserar ritningar och lösningar så anläggningsägare kan spara att både tid och resurser. Lösningen är också kopplad till anläggningsdokumentation. Det innebär att anläggningsägare kan få direkt information om anläggningsdelar, dimensioner och material. Det minskar felkällor och ger möjlighet till underlag för bra beslutet och snabbare utredningar. Ur systemet kommer automatiskt ritningar och materiallistor som också ger stora tidsvinster och mindre risk för fel, som lätt kan uppstå i mer traditionell hantering med beräkningar i flera steg. 

Det är också möjligt att med sensorer koppla en digital modell till realtidsdata som gör det enkelt att ta beslut utifrån aktuell status på anläggningen. 

Visualisering via AR eller VR

Lösningarna vi erbjuder kopplar vi också ihop med visualisering via AR eller VR för att underlätta förståelsen för vad lösningen innebär. En positiv effekt är att intressenter som inte har djup teknisk kunskap enkelt kan se vad till exempel en projektering innebär för boende och miljön. Beslut och utredningar kan göras från kontoret istället för ute i fält. Det ger stora ekonomiska och miljömässiga vinster. Vi skapar en digital tvilling av till exempel en kraftledningsstolpe eller ett ställverk som lätt kan modifieras och ändras i en förstudiefas för att utreda olika val innan beslut tas. 

Digitala energilösningar skapar värde från dag 1

Utmaningen i digitaliseringen är att gå ifrån ”coola” funktioner till applikationer som ger värde. Att använda tekniken till att effektivisera och skapa nya, digitala energilösningar är Rejlers syfte med att arbeta med och utveckla digitala verktyg. 

Rejlers har med sin bredd och erfarenhet av flera olika branscher möjligheter att ta lösningar och innovationer ifrån en bransch till en annan och på så sätt snabbt skapa värde och sprida digitala lösningar och innovationer till fler områden i samhället. Det är en position som Rejlers gärna tar – en mötesplats för digitalisering.