Vindkraft

Vindkraft är idag en av de snabbast växande förnybara energikällorna. Vindkraften har liten påverkan på växthuseffekten och är därför en viktig del i minskande koldioxidutsläpp. Rejlers har kompetensen, erfarenheten och kontaktnätet för den växande vindkraftsektorn.

Vindkraftsproduktionen uppgick till 7,1 TWh år 2012, vilket är en ökning med 1 TWh sedan 2011. Produktionen bedöms uppgå till 12 TWh år 2015, beroende på en förväntad kapacitetsutbyggnad. (Energimyndigheten)

Utbyggnadsplaner för en total produktion om 30 TWh finns för perioden fram till 2020.

Rejlers har kompetensen, erfarenheten och kontaktnätet för den växande vindkraftsektorn. Vi ansvarar för förfrågningsunderlag, utredningar, förstudier, framtagning av tekniska specifikationer och anbud. Därtill sköter eller medverkar vi vid upphandling, projektering, projektsamordning, konstruktion, montagesamordning, provning, idrifttagning, och besiktning. Med Rejlers som partner kan ni känna långsiktig trygghet.

Rejlers har ett flertal kompetensområden inom vindkraft med tillhörande underliggande specialområden:

 • Framställning av beslutsunderlag
 • Nätprojektering för nya siter
 • Kommunikation och planering
 • Budgetkalkylering
 • Förfrågningsunderlag
 • Upphandling
 • Hantera MKB och tillståndsfrågor
 • Konstruktion av kontrollanläggning och ställverk
 • BAS-P (Projekt- och Montageledning)
 • Leveranskontroll
 • Energimätning och verifiering av mätare via Rejlers Energitjänster
 • Rapportering av elcertifikat
 • Idrifttagning och provning av stationer
 • Besiktningar (Entreprenad-, Garanti- och löpande underhållsbesiktningar)

Söker du en helhetsentreprenör så har vi ett färdigt paket där vi sköter hela processen. Vindkraft är idag en prioriterad verksamhet inom Rejlers.