Digital fabrik och digitala tvillingar

Digitala tvillingar är uppkopplade virtuella kopior av verkliga produkter eller processer.

Tvillingen har egenskaper som gör att den kan beskriva verkligheten under olika förutsättningar och presentera resultatet för användaren.

Detta kräver spetskompetens inom flera områden: domänkunskap av tillverkning, simulering, mekanik, IoT, 3D modellering och visualisering mha Virtual Reality (VR) eller Augmented Reality (AR).

Dessa områden i den digitala fabriken knyter ihop Rejlers domän- och teknikkunnande, vi tillhandahåller inte bara en teknisk lösning utan tack vare vår branschkunskap tar vi fram anpassade lösningar för våra kunder som bidrar till effektiviseringar inom produktionen och kortare time to market.

Läs gärna mer vad vi har gjort: http://illustration.rejlers.se/