Maskinsäkerhet och CE-märkning

Rejlers – din partner för CE-märkning av maskiner och processutrustning.

Rejlers har många års erfarenhet av att hjälpa företag inom områdena CE-märkning av maskiner samt maskinsäkerhet. Vi hjälper tillverkare och anläggningsägare med att utforma säkerhetslösningar för nya och befintliga maskiner, maskinlinjer och processutrustning.

Med stöd av våra certifierade maskinsäkerhetsspecialister kan du som arbetsgivare, anläggningsägare och tillverkare få hjälp med åtgärder som är nödvändiga för efterlevnad av de lagliga kraven och dessutom åstadkomma en förbättrad arbetsmiljö och ökad produktionskapacitet. Tack vare vår geografiska spridning med kontor runt om i Sverige finns vi dessutom alltid nära våra kunder.

Inom maskinsäkerhet och processäkerhetsområdet levererar vi:

  • CE-märkningsprocessen
  • Maskinsäkerhet
  • Riskbedömning
  • Säkra styrsystem SS-EN ISO 13849-1, SS-EN 60261 och SS-EN 61508
  • Lyftverktyg
  • Tryckbärande anordningar PED 2014/68/EU
  • ATEX
  • Teknisk dokumentation
  • Besiktning och säkerhetsanalys av er maskinpark
  • Utbildning

Läs mer i vårt material Produktsäkerhet och CE-märkning (pdf)