Smart industri 4.0 / Industriell IT

Smart Industri 4.0 och Industriell IT är den genomgripande processen där ny teknik förändrar industrins tjänster och affärsmodeller.

Rejlers erbjuder tjänster, experter, helhetslösningar och utbildningar med hållbarhet, snabbt omställningsbar produktion, resurseffektivisering, ständigt lärande och AI i fokus. Att ta fram nya idéer, hållbara lösningar och lönsamma affärsförslag för den smarta digitala fabriken är i sig en stor utmaning.

Vårt erbjudande inom smart industri

Rejlers tjänster omfattar allt från att skapa affärsmässiga idéer och förslag till att konkretisera, utveckla, implementera och underhålla dessa, vilket innefatta bla : förstudier, digitalt förändringsarbete, projektledning, systemutveckling, virtuell idrifttagning, programmering, validerings- och kvalificeringstjänster, idrifttagning, systemuppgraderingar, systemsupport och underhåll.

Våra experter, som t ex Enterprise Architechts, IT/OT experter eller System Architechts, kommer med en bred erfarenhet inom den smarta industrin 4.0 och är djupt insatta i tekniska trender.

Helhetsleveranser inom industriell IT och smart industri 4.0

På Rejlers har vi utarbetat helhetsleveranser inom omfång av den smarta industrin. Här använder vi oss av färdiga kvalitetssäkrade metoder, kompetenser och tillvägagångssätt. Vi samarbetar även med de större leverantörerna av system, robotar, säkerhetslösningar och inom additiv tillverkning. Cloud platforms, MES/MOM, Advanzed Analytics, Digital Twin, Machine Learning, Industrial Networks (3G, 4G, 5G) samt IIOT är några exempel på lösningar som vi använder i våra projekt.

Kompetensgapanalys, Livsmedelssäkerhet, Prediktivt Underhåll, Operatörsunderhåll, Automation (PLC/SCADA /HMI), är några utbildningar Rejlers erbjuder som komplement till vårt erbjudande.