Hållbarhet

Rejlers hållbarhetsmål bygger kring tre områden:

Expertis – ständig lärande, Home of the learning minds

Projekt – hållbara och lönsamma lösningar för våra kunder

Partners – briljanta nätverk

Inom Industri genomsyrar hållbarhetstänket alla våra tjänster och branscher. Vi har som mål att alla våra projektledare ska vara hållbarhetscertifierade. Genom att utbilda alla våra projektledare i hållbarhetsfrågor så bidrar vi till att projektledaren kan driva på åtgärder inom projekt kopplade till hållbarhet.

Vi har också utvecklat ett eget skattningsverktyg för hållbarhet som kan hjälpa både internt våra projekt men även externt våra kunder med att:

  • Bryta ner de globala hållbarhetsmålen till egen verksamhet
  • Hjälper verksamheten att bli mer hållbar
  • Konkretiserar hållbarhetsmålen och vägleder implementeringen

En av våra kundreferenser:
"Med Rejlers skattningsverktyg blev Agenda 2030 greppbart och tydligt integrerat i vår ordinarie verksamhet. Det "lilla" vi gör, fick ett större värde och det blev även tydligt att ekonomi, smartare resursanvändning och affärsnytta kan vara drivkrafter för ökad hållbarhet i verksamheten."
AB Sjöbohem