Hållbarhet

Rejlers hållbarhetsramverk omfattar tre fokusområden:

Expertis – våra medarbetare är vår främsta resurs

Projekt – hållbara och lönsamma lösningar för våra kunder

Partners – briljanta nätverk

Inom Industry genomsyrar hållbarhetstänket alla våra tjänster och branscher. Vi har som mål att alla våra projektledare ska vara hållbarhetscertifierade. Genom att utbilda alla våra projektledare i hållbarhetsfrågor så möjliggör vi för våra projektledare att identifiera och driva på åtgärder som bidrar till hållbar utveckling i våra projekt.

Vi har också utvecklat en egen skattningsmetod för att hjälpa våra kunder att bidra till hållbar utveckling. Metoden, Roadmap to Agenda 2030, använder vi både internt i våra projekt och externt tillsammans med våra kunder. Syftet med Roadmap to Agenda 2030 är att:

  • öka förståelsen för och innebörden av FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030)
  • bryta ner Agenda 2030 och applicera på den egna verksamheten
  • identifiera relevanta åtgärder och generera en handlingsplan
  • utbilda i hållbar utveckling och Agenda 2030

Med Roadmap to Agenda 2030 får våra kunder och projekt en kick-start på sitt hållbarhetsarbete.

Vi är Home of the learning minds

Tillsammans med våra kunder vill vi göra vad vi kan för att bidra till en mer hållbar värld. Vi är Rejlers – Home of the learning minds.

En av våra kundreferenser:
"Med Rejlers skattningsverktyg blev Agenda 2030 greppbart och tydligt integrerat i vår ordinarie verksamhet. Det "lilla" vi gör, fick ett större värde och det blev även tydligt att ekonomi, smartare resursanvändning och affärsnytta kan vara drivkrafter för ökad hållbarhet i verksamheten."
AB Sjöbohem