Robotteknik

Vi på Rejlers har en gedigen och bred erfarenhet av robotteknik från såväl fordonsindustri, verkstadsindustri samt träindustri. Vi arbetar oberoende av fabrikat och behärskar därför de allra flesta robot-fabrikaten som förekommer på marknaden.

Vår styrka är vårt helhetstänk inom automation och produktionsteknik, där robotteknik, robotisering och robot-programmering är en del i kedjan men där vi också kan ta ansvaret för helheten med styrsystem, SCADA och överordnade system.

Inom robotteknik och robotisering kan vi erbjuda tjänster inom bla:

  • Systemering, programmering och driftsättning av nya robotanläggningar
  • Tillgänglighetsoptimeringar och cykeltidsoptimeringar av befintliga robotanläggningar
  • Simulering och offline-programmering