VA-industri

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Att ha rent och friskt dricksvatten i kranen dygnet runt, året runt är idag en självklarhet. Kretsloppet fullbordas när avloppsvattnet ska renas och användas igen, på ett miljöriktigt sätt.

Att det fungerar är viktigt för framtiden och för att vi ska få hållbara och fungerande samhällen. På Rejlers har vi kompetens som arbetar med VA över hela landet med många års erfarenhet.

Vi är inblandade i att vattenverk, reningsverk, pumpstationer och ledningsnät fungerar som de ska och vi är med från intag av råvatten till att det renade vattnet från reningsverken släpps ut igen.

Med 30 års erfarenhet av arbete från el, automation, process till rör kan vi hjälpa våra kunder med det mesta och i hela ledet genom hela projektet. Våra uppdrag idag kommer från kommuner, kommunala bolag samt gruv- och livsmedelsföretag.

Vi kan bland annat erbjuda följande:

 • PLC-, HMI- och Scada-programmering
 • Skalskydd: Lås och skydd, som inbrottslarm och brandlarm, kring livsmedel anläggningar och vattenverk.
 • Ledande experter inom IT-säkerhet.
 • Förfrågningsunderlag och tekniska beskrivningar enligt AMA Anläggning samt tekniska och matematiska beräkningar.
 • Geoteknik inom bygg och anläggning.
 • Tillståndsansökan för vattenverksamheter, bygglov och miljö.
 • Datainsamling till befintligt Scada.
 • Certifierade konsulter inom maskinsäkerhet och CE-märkning.
 • Tekniska beskrivningar för upphandling av el och styr.
 • Besiktning
 • Byggledning
 • Elkonstruktion

Kontakta oss för mer information eller berätta om ert behov inom VA.