Livs- och läkemedelsindustri

Få branscher berör så många människor i det dagliga livet som livs- och läkemedelsindustrin gör. Säkert, miljövänligt och etiskt framställda livs- och läkemedel är en av grundpelarna i vårt samhälle som skapar välmående och hälsa.

Livs- och läkemedelsindustrin är mångfacetterad och spänner över ett brett område av teknisk innovation och utveckling vad gäller produkter och produktionsutrustning.

Rejlers hjälper kunder med allt från mindre uppdrag till större investeringsprojekt inom livs- och läkemedelsindustrin. Vi finns med i hela kedjan från förstudie, konstruktion till projektledning och helhetsåtaganden där vi levererar nyckelfärdiga lösningar.

Livs- och läkemedelsindustrin styrs av strikta regelverk. Rejlers hanterar projekt gentemot följande regelverk:

 • HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
 • BRC Food (Global Standard for Food Safety)
 • GMP (Good Manufacturing Practice, FDA, 21 CFR §211)
 • GAMP (Good Automated Manufacturing Practice, ISPE)
 • ERES (Electronic Records; Electronic Signatures, FDA, 21 CFR §11)
 • European Commission, Good Manufacturing Practices–Annex 15, Validation

Livsmedelsindustri

Vi tar fram lösningar som passar våra kunders produktion, marknad och specifika behov med vår erfarenhet och flexibilitet. Från ax till limpa. Inom livsmedelsindustrin har Rejlers specialkunskap i dryckesproduktion, bageri, och färdigmat.

Läkemedelsindustri

Rejlers har lång erfarenhet av att arbeta i och ta fram lösningar för den myndighetsreglerade produktionsmiljön där vi kombinerar vårt ingenjörskunnande med vår kvalitativa kunskap.

Tjänster

Vanligt förekommande tjänster som vi hjälper våra kunder med är:

 • Projektledning
 • Automationslösningar
 • Mekanisk konstruktion
 • Instrumentering
 • Processlösningar
 • Logistik
 • Datoriserade systemlösningar
 • Validering och kvalificering
 • Dokumentation
 • Mätvärdesbehandling

Relaterade projekt